Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Ε. " e-Twinning"

Το e-Twinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης κι έχει ενσωματωθεί σταθερά στο πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης από το 2007.

Προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των ΤΠΕ , παρέχοντας υποστήριξη , εργαλεία και υπηρεσίες προκειμένου να διευκολύνουν τα σχολεία να διαμορφώσουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε οποιοδήποτε μάθημα.

Είναι η ανταποδοτική εμπειρία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Τα οφέλη του e-Twinning για τους μαθητές/τριες:

  • Δίνει κίνητρα στους μαθητές
  • Βελτιώνει την αυτοεκτίμηση
  • Είναι πολύ επιδεκτικό πρόγραμμα από τους μαθητές,  αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη διοργάνωση , στην ανάπτυξη της εργασίας μεταξύ συνεργατών και στην καταγραφή τους.
  • Παίζει ιδιαίτερο ρόλο σε παιδιά που δύσκολα προσεγγίζονται , δίνοντας κίνητρα, αισθάνονται σημαντικοί και μέλη της κοινότητας. 
  • Ο αντίκτυπος σε άλλα μαθήματα μέσα στην τάξη μέσω αυτού του νέου ευρήματος τους δίνει πίστη στον εαυτό τους .

  Το Σχολείο μας συμμετέχει στην παραπάνω εκπαιδευτική δράση ύστερα από την  έγκριση της Εθνικής Υπηρεσίας Στήριξης  της Ελλάδας και της Εθνικής Υπηρεσίας Στήριξης της Πολωνίας με υπεύθυνη  την κ. Αγιομαμίτου Στεργιανή καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας  και τους μαθητές της Δ΄τάξης.