ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΝΘΟ

Η Γ΄, η Δ΄, η Ε΄και η Στ΄τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στην αρχαία Όλυνθο στα πλαίσια  της συμμετοχής μας στο Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας της 1ης και της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν από τον αρχαιολόγο κ.Βασιλείου στις "ηλιακές" κατοικίες που χτίστηκαν σύμφωνα με το ιπποδάμειο αρχιτεκτονικό σύστημα και αποτελούσαν τα πρώτα ίσως βιοκλιματικά σπίτια στην αρχαία Ελλάδα, που η κατανομή τους ήταν  σε τετράγωνα των 10 περίπου σπιτιών και διέθεταν σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης. Ακόμη έμαθαν για την ιστορία της πιο σημαντικής πόλης των κλασσικών χρόνων στη Μακεδονία και την καταστροφή της από το Φίλιππο το Β΄. Είδαν τα υπέροχα ψηφιδωτά και έμαθαν την τέχνη διαχωρισμού των ευρημάτων με τη μέθοδο του νεροκόσκινου από την αρχαιολόγο κ.Τζένη.