"Ημέρα της Γης -Earth Day"

Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου σε περισσότερες από 175 χώρες. Διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση πολιτών, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, οργανισμών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Οι μαθητές της Ε΄τάξης με την εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας κ.Ζωή δημιούργησαν τις δικές τους αφίσες με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ευαισθησία .