"Συνάντηση χορευτικών μαθητικών συγκροτημάτων Δημ.Σχολείων Ν.Προποντίδας "