Το σχολείο μας

Καλωσήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Χαλκιδικής!
 
 
Το διδακτικό προσωπικό μας για το σχολικό έτος 2016-2017:
 
Μάλαμα Κιουπελόγλου Διευθύντρια
 
Κωστιάνη Παναγιώτα
Στεφανή  Μαρία
Καλογεράκη Άρτεμις
Παπανικολάου Αναστασία
Μηνάογλου Κωνσταντίνος
Λέκκα Αναστασία
 
 

Α΄ Τάξη
Β΄ Τάξη
Γ΄ Τάξη
Δ΄ Τάξη
Ε΄ Τάξη
Στ΄ Τάξη
 

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων
Μακαρίδου Ζωή
 
 
Αμπελά Αικατερίνη
 
 
Καραδέδου Χριστίνα
 
Γκογκόσης Ιωάννης
 
Τζήκα-Μπέκα Δήμητρα
 
Φωτιάδης Νικόλαος
 
 

Αγγλικά


Φυσική Αγωγή
 

 

Γερμανικά

Τ.Π.Ε.

Θεατρική Αγωγή

Μουσική Αγωγή

 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
Τσάκωνα Πελαγία
 
 
Παπαδοπούλου Φωτεινή

 

Τμήμα Ένταξης


Παράλληλη Στήριξη